Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1373719 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Chí - ID: 1373719
 IP & Posted by:  27.74.7.123 on May 3, 2016 at 10:09am
 Updated by:  March 2, 2017 at 5:19pm
 Gender:  Gay
 Age:  37
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn - Bìn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  NVVP
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hoàn thành những việc cần hoàn thành, thực hiện những điều nên làm. Translate to English
 Free Time:  Cafe một mình hay với ai đó có thể, xách xe chạy vòng vòng khi không vui... Translate to English
 I Am:  Top - Manly và tử tế, nghiêm túc. Không có gì đặc biệt để nói cả. Tuyệt đối không làm quen người ẻo lả, không manly. Translate to English
 Looking For:  Bot - Manly, tử tế tuổi 26 đến 45, biết sống. Zalo: 0915496853 Translate to English

Back | Send Email to Chí (ID: 1373719)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.