Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1372506 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vinh - ID: 1372506
 IP & Posted by:  171.253.20.21 on April 19, 2016 at 10:00pm
 Updated by:  April 20, 2016 at 10:08pm
 Gender:  Gay
 Age:  31
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  Some college
 Occupation:  Marketing Event Massag
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm được việc làm phù hợp ổn định để trả nợ nần và lo cho bản thân. Translate to English
 Free Time:  Xem film - Nghe nhạc - Dạo phố Translate to English
 I Am:  Hòa đồng - Vui vẻ Translate to English
 Looking For:  Mình chỉ cần người ta hiểu và thông cảm cho mình, có nhu cầu massager hay lt v.v...Có ai có nhu cầu xin liên lạc: không chín tám năm bảy bốn chín không chín chín nha các tinh iu. Translate to English

Back | Send Email to Vinh (ID: 1372506)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.