Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1371759 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Son

Son - ID: 1371759
 IP & Posted by:  103.237.67.4 on April 12, 2016 at 2:15am
 Updated by:  August 16, 2016 at 12:46am
 Gender:  Male
 Age:  55
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Zip:  +84
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  O937541839
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  N.GIAO LƯU. D. HÔN NHÂN O937541839 Translate to English
 Free Time:  Xem tivi dọn dẹp sửa sang nhà cửa làm những gì cần thiết Translate to English
 I Am:  Bạn có thể gặp tôi và đánh giá sau nhé Translate to English
 Looking For:  Người có cùng hoàn cảnh Hiền chung thủy và tốt bụng Cảm ơn các bạn đã đồng hồ sơ Chúc các bạn nhiều an lành may mắn và tìm được những gì bạn cần tìm Translate to English

Back | Send Email to Son (ID: 1371759)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.