Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1371565 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Irish - ID: 1371565
 IP & Posted by:  172.90.96.227 on April 9, 2016 at 10:14pm
 Updated by:  July 23, 2016 at 5:37am
 Gender:  Female
 Age:  52
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Mission Viejo
 State/Province:  California
 Zip:  92690
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Management
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 người bạn trai trước là trao đổi trò chuyện qua email, điện thoại và nếu có chung sở thích du lịch khắp nơi thì thật là tốt, nếu hợp sẽ tiến xa hơn Sẽ gửi hình sau vài lần trao đổi emails Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, nấu ăn, đọc sách, dạo biển. Translate to English
 I Am:  Giản dị, Hòa đồng, ít nói, thích cuộc sống gia đình, nhưng lại cũng thích outdoor ☺ Translate to English
 Looking For:  Hiền, có óc khôi hài, không hút thuốc, không đánh bài. Translate to English

Back | Send Email to Irish (ID: 1371565)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.