Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1370638 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Quynh - ID: 1370638
 IP & Posted by:  14.186.193.83 on March 30, 2016 at 9:51am
 Updated by:  April 20, 2016 at 9:33pm
 Gender:  Female
 Age:  29
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Kỹ thuật âm thanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người chân thành để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc... Translate to English
 I Am:  Gặp sẽ hiểu Translate to English
 Looking For:  Chân thành (ai ko có ý định lâu dài xin đừng làm phiền, chỉ trả lời mail khi profile có hình) Translate to English

Back | Send Email to Quynh (ID: 1370638)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.