Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1369942 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hạ Buồn - ID: 1369942
 IP & Posted by:  113.161.71.27 on March 22, 2016 at 7:25pm
 Updated by:  March 22, 2016 at 10:15pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Saigon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm cho mình 1 người bạn lớn tuổi 1 chút luôn biết quan tâm chăm sóc cho em Translate to English
 Free Time:   Đi du lịch,đọc sách,nghe nhạc đi cafe và luôn làm tròn chức năng 1 người phụ nữ á đông Translate to English
 I Am:   Tính chân thật,hiền lành,biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người Translate to English
 Looking For:   Tìm 1 người bạn chân thành biết yêu thương lo lắng chăm sóc cho nhau,hãy liên lạc cùng em thlan111@yahoo.com Translate to English

Back | Send Email to Hạ Buồn (ID: 1369942)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.