Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1367998 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Willi - ID: 1367998
 IP & Posted by:  162.216.46.185 on March 2, 2016 at 9:59am
 Updated by:  March 4, 2016 at 7:35pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  6 Feet 0 Inches (183 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Denton
 State/Province:  Texas
 Zip:  76201
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Self Employ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm kiếm mối quan hệ đó sẽ kéo dài mãi mãi, mối quan hệ đó sẽ dẫn đến người bạn đời. Translate to English
 Free Time:   Xem phim, mua sắm, thưởng thức nhảy múa và chơi golf. Translate to English
 I Am:  Là anh chân thành, trung thực, nhiệt tình, chăm chỉ và người đáng yêu, rất dễ dàng để nói chuyện với, tôi lắng nghe và nghe hướng dẫn lớn hay nhỏ. Translate to English
 Looking For:  Trung thực, chân thành, người đẹp, nếu không phải trăm phần trăm nhưng danh sách 95%, vì tôi biết con người là hoàn hảo, Translate to English

Back | Send Email to Willi (ID: 1367998)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.