Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1364551 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Vo - ID: 1364551
 IP & Posted by:  171.237.35.44 on January 24, 2016 at 4:04am
 Updated by:  January 24, 2016 at 8:10pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Australia
 Country:  Australia
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Nghe Nhan
 Smoker:  Heavy smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Bản tánh thật thà, chất phát, nóng tánh, vi tha, galand.. Translate to English
 Free Time:  Choi Bida, uống Bia với bạn bè. rảnh thì đi Du lịch... Translate to English
 I Am:  ToNy Phú Tài không thích đùa giởn, nói chuyện vô duyên. Liên lạc với ToNy Tài qua nick chát : tonyphutai552015 hoặc Email : tonyphutai552015 @yahoo.com.vn Translate to English
 Looking For:  Tìm người đàn bà tốt, chung thủy để cưới làm vợ. Tiêu chuẩn, chung thủy, thật lòng, lịch sự, dễ thương... Translate to English

Back | Send Email to Tim Vo (ID: 1364551)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.