Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1363109 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh - ID: 1363109
 IP & Posted by:  58.186.94.151 on January 9, 2016 at 8:51am
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:25pm
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Muốn ổn định cuộc sống . Có một gia đình nhỏ ! Translate to English
 Free Time:  xem phim , nghe nhạc , mua sắm .. Translate to English
 I Am:  Đơn giản , thật thà, thẳng thắn , hay nghĩ cho người khác hơn cho bản thân . Translate to English
 Looking For:  Người có công việc ổn định . Chăm lo được cuộc sống cho vợ và các con . Tốt , yêu vợ thương con ! Translate to English

Back | Send Email to Linh (ID: 1363109)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.