Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1359254 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Waiting For You - ID: 1359254
 IP & Posted by:  171.250.189.231 on November 30, 2015 at 8:34am
 Updated by:  June 12, 2017 at 7:15am
 Gender:  Female
 Age:  26
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Miền Tây
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  bán vé số
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Ăn món mình thích, lấy người mình yêu, làm điều mình muốn. Translate to English
 Free Time:  Bán hàng. Thích đi chơi với bạn, gia đình và đi du lịch Translate to English
 I Am:  Tìm hiểu rồi bạn sẽ biết Translate to English
 Looking For:  Có hậu, có duyên, vui vẻ, chung thủy, dễ nhìn và có công việc ổn định Translate to English

Back | Send Email to Waiting For You (ID: 1359254)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.