Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1357457 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bùi Kim Loan - ID: 1357457
 IP & Posted by:  211.30.158.138 on November 12, 2015 at 12:48am
 Updated by:  November 12, 2015 at 7:48pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sydney
 State/Province:  New South Wales
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  Nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Tôi là một goá phụ, con cái đã trưởng thành, tính tình hoà đồng, vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  Cần một người trạc tuổi hoặc lớn hơn, đồng cảm, chân tình để cùng chia sẻ trong cuộc sống. Translate to English

Back | Send Email to Bùi Kim Loan (ID: 1357457)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.