Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1354080 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tim Ban - ID: 1354080
 IP & Posted by:  108.222.180.51 on October 11, 2015 at 12:36am
 Updated by:  April 26, 2017 at 7:48pm
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Fort Worth
 State/Province:  USA
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Noi sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn, tìm hiểu để tiến xa hơn ( lập gia đình ). Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, ngắm cảnh, đi bộ thể thao, nghe ca cổ. Translate to English
 I Am:  Tôi đơn giản, bình dân, không uống rượu bia, không cờ bạc. Tôi bản tánh vô tư. Translate to English
 Looking For:  Tìm bạn, tìm hiểu để tiến xa hơn ( lập gia đình ). Nhưng tôi không tìm người ( nam giới ) nhỏ tuổi hơn tôi. Translate to English

Back | Send Email to Tim Ban (ID: 1354080)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.