Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1353258 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Linh

Linh - ID: 1353258
 IP & Posted by:  113.185.18.249 on October 3, 2015 at 6:13am
 Updated by:  April 24, 2016 at 10:35am
 Gender:  Female
 Age:  49
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm sự Ổn định và hạnh phúc Translate to English
 I Am:  Là mẹ đơn thân.thân thiên. Tử tế. Vui vẻ. Yêu cuôc sống gia đình. Có mục đích sống. Translate to English
 Looking For:  Tìm người nghiêm túc đồng cảnh, cùng mục đích. Tuổi 50 trở lên Translate to English

Back | Send Email to Linh (ID: 1353258)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.