Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1348988 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to Phạm Lộc
Phạm Lộc - ID: 1348988
 IP & Posted by:  98.122.135.233 on August 25, 2015 at 11:11am
 Updated by:  March 18, 2017 at 8:01am
 Gender:  Male
 Age:  50
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Raleigh
 State/Province:  North Carolina
 Zip:  27511
 Country:  United States
 Religion:  Catholic
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Công ty du lịch
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Làm giàu nửa và giàu mãi Nếu có người kg quan tâm xây hạnh phúc Thì mình có thể thương lượng trao đổi kinh tế Nếu được sẻ bảo lảnh đến usa hay new zealand Sòng phẩng Translate to English
 Free Time:  Nói chuyện với bạn Tham khảo vi tính Học hoỉ về computer va ngoại ngữ Translate to English
 I Am:   Mặc dù phụ nử khen anh đẹp trai Nhưng anh rất hiền chung thuỷ Rất ân hận một lần dang dở và đả lập gđ với người đàn bà kg tôt´lại bị điên nên may mắn anh đả li dị Gà trống nuôi con Translate to English
 Looking For:  Lớn tuổi càng tốt Chăm sóc gia đình Se ̉ tra ̉ lời những thư có hinh Xin cam on da ghe lai ho so nay Translate to English

Back | Send Email to Phạm Lộc (ID: 1348988)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.