Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1345543 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Isao Naito - ID: 1345543
 IP & Posted by:  171.249.223.250 on July 27, 2015 at 3:43am
 Updated by:  August 12, 2016 at 5:01pm
 Gender:  Male
 Age:  73
 Height:  5 Feet 9 Inches (175 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Tphcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Về hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm người phụ nữ phù hợp để tiến tới hôn nhân. Translate to English
 Free Time:  Tôi thích vào mạng để học hỏi, du lịch. Translate to English
 I Am:  Tôi thích học hỏi những gì chưa biết, đi du lịch. Tôi đã đi nhiều nước ở châu Âu, châu Mỹ, châu Á…Bây giờ tôi nhận lương hưu từ Nhật Bản và đang sống trong căn hộ thuê ở Tphcm. Tôi đã sống ở Tphcm được 11 năm nhưng không nói giỏi tiếng Việt. Bây giờ đang học lại tiếng Việt. “Nếu chúng ta có tình yêu và đánh thức tâm trí của chúng ta thì chúng ta luôn luôn trẻ” Translate to English
 Looking For:  Tìm người phụ nữ biết cách cư xử, có đạo đức và tử tế với trái tim trẻ trung. Biết một chút tiếng Anh thì tốt hơn và người phụ nữ có nhà riêng vì như vậy có lẽ chúng ta sẽ có cuộc sống hạnh phúc với lương hưu của tôi. My Email naitoviet@yahoo.co.jp Translate to English

Back | Send Email to Isao Naito (ID: 1345543)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.