Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1343730 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Mint Nguyen - ID: 1343730
 IP & Posted by:  113.165.153.77 on July 12, 2015 at 1:48am
 Updated by:  February 24, 2018 at 1:34am
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  nha trang
 State/Province:  USA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  cashier
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 Free Time:  01685122933 Translate to English
 I Am:  ghét sự giả dối , ai đang còn gia đình vui lòng đừng liên hệ với tôi , cảm ơn nhiều...01685122933 Translate to English
 Looking For:  nghiêm túc trong tình cảm, chân thật .. và một người đàn ông có gương mặt phúc hậu... Translate to English

Back | Send Email to Mint Nguyen (ID: 1343730)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.