Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1342644 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Quoc Trung - ID: 1342644
 IP & Posted by:  58.186.82.186 on July 2, 2015 at 3:55pm
 Updated by:  July 3, 2015 at 10:18pm
 Gender:  Male
 Age:  62
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  quan ly
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  tìm mái ấm gia đình Translate to English
 Free Time:  xem tivi,đi siêu thị,nghe nhạc Translate to English
 I Am:  tôi là người đàng ông cô đơn đang tìm mái ấm gia đình Translate to English
 Looking For:  tôi không cần nét đẹp bề ngoài mà chỉ cần có tấm lòng Translate to English

Back | Send Email to Tran Quoc Trung (ID: 1342644)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.