Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1339319 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thích Bình An - ID: 1339319
 IP & Posted by:  75.165.59.45 on June 3, 2015 at 3:35pm
 Updated by:  April 26, 2020 at 11:42am
 Gender:  Male
 Age:  75
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Cao Lãnh tỉnh
 State/Province:  Washington
 Zip:  miền Nam VN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  ve huu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm hiểu những gì hửu ích cho cuộc sống và áp dụng trong đời sống. Translate to English
 Free Time:  lên mạng - thu tập mọi loại thông tin hửu ích cho cuộc sống- tập thể dục Translate to English
 I Am:  thích giúp ai thật sự trong cảnh túng ngặt như các chúng sinh trong chương trình " Khát vọng sống" " Trái tim nhân ái" ......với khả năng. Translate to English
 Looking For:  Những ai hiểu về Phật pháp và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. TIN VÀO LUẬT NHÂN QUẢ . Tôi sinh năm 1945. CHỈ KẾT BẠN ĐÚNG NGHĨA CHỨ KHÔNG TÌM TÌNH YÊU NAM NỮ. Translate to English

Back | Send Email to Thích Bình An (ID: 1339319)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.