Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1338697 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lien Vo - ID: 1338697
 IP & Posted by:  95.160.179.235 on May 29, 2015 at 11:24am
 Updated by:  January 10, 2016 at 10:29pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Farankfupt an de
 Country:  Germany
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  kết bạn nếu phù hợp thì đi hết chặng đường còn lại . Xin cảm ơn Translate to English
 Free Time:  dọn dẹp nhà cửa ,thích nấu nướng ,có thời gian rỗi du li h.Đoc báo xem thời sự Translate to English
 I Am:   Hiền lành chân thành thích chia sẽ trong cuộc sống hay giúp người . thích giản dị Translate to English
 Looking For:  Muốn bạn trai 57 tuổi trở lên .bình thường giản dị chân thành . Translate to English

Back | Send Email to Lien Vo (ID: 1338697)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.