Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1336782 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phantho - ID: 1336782
 IP & Posted by:  172.251.83.21 on May 12, 2015 at 6:48pm
 Updated by:  May 12, 2015 at 8:57pm
 Gender:  Male
 Age:  56
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Santa Ana
 State/Province:  California
 Zip:  92705
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  AA (2 years college)
 Occupation:  Phổ thông
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 I Am:  Thưa, bạn có thể thấy tôi nếu hội đủ hai điều kiện, một là tôi đứng riêng lẻ một mình, hai là bạn không thể tảng lờ được. Còn nếu ở bên tôi có người thứ hai trở lên thì tôi cam đoan với bạn rằng bạn sẽ không tài nào thấy được tôi, đơn giãn là vì tự thân tôi quá là mờ nhạt thưa bạn! Tiếc là đã có nhiều nạn nhân thua cược tôi chỉ vì không tin vào sự khuyến cáo chân thành đó bạn ạ. Nhẫm ra thì tôi thuộc vào mẫu người mà cứ 100 phụ nữ thì có đến 95 người cười ruồi và ngún nguẩy bỏ đi, 5 người còn lại thì không hạp tuổi là một, phải chi gặp anh sớm hơn một chút là hai, ngễnh ngãng là ba, ly dị từ lúc con chưa đầy tháng đến khi con vào Nhà Trẻ vẫn chưa xong là bốn, chờ em đi hợp tác lao động Tiệp Khắc từ năm một ngàn chín trăm hồi xưa đến nay thành bà ngoại rồi mà em vẫn chưa về là năm. Hy vọng bạn sẽ không làm tôi “đứng hình” chỉ vì bạn nói với tôi rằng bạn không có tên trong số 95 người trên nhé! Translate to English
 Looking For:  Nhà dột học dốt, thuở mới lọt lòng, bà Mụ đỡ thế nào mà thiên tài sinh ra lại mất dấu huyền một cách thảm hại! Nên giờ chỉ dám trả lời thư với các bạn chân không được dài lắm. Translate to English

Back | Send Email to phantho (ID: 1336782)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.