Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1335817 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanh Fuc Co Em - ID: 1335817
 IP & Posted by:  218.41.23.125 on May 4, 2015 at 10:48pm
 Updated by:  December 24, 2016 at 9:14pm
 Gender:  Male
 Age:  28
 Height:  5 Feet 10 Inches (178 cm)
 Weight:  165 lbs (75 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  tp.hcm
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tôi đi tìm cái nửa của tôi. Nhưng tìm mãi đến bây giờ không thấy. Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy? Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em. Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac, xem phim,... Translate to English
 I Am:  Toi la nguoi hoa dong, zui tinh , de chiu,.. Translate to English
 Looking For:  Tôi đi tìm cái nửa của tôi. Và có thể suốt đời không tìm thấy. Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy. Không lấy nửa của ai làm nửa của mình. Translate to English

Back | Send Email to Hanh Fuc Co Em (ID: 1335817)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.