Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1333878 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Lê Thi Hồng L - ID: 1333878
 IP & Posted by:  1.53.232.221 on April 17, 2015 at 5:52pm
 Updated by:  April 17, 2015 at 8:14pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bến Tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán đồ thời tran
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Hiên tai đa li di , va đang dong cung mẹ ruôt, đi lam moi ngay. Chi mong muon co mot nguoi that du thuong minh va nên ngjia vợ chông! Cung lo lang cham doc cho nhau! Va co mot cuoc dong khá hơn, may mắn va hanh phuc hon Translate to English
 Free Time:  Nghe nhac. Nâu ăn va lam đep Translate to English
 I Am:  Vui tinh, lich sự, rat hoa đông va giup đo nguoi khac! Thich hoc hoi va co y câu tien trong cuoc sông Translate to English
 Looking For:  Môt nguoi đan ông that su yeu minh va co the lo cho cuoc dông cua minh ! Translate to English

Back | Send Email to Lê Thi Hồng L (ID: 1333878)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.