Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1333064 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

EM Ở NƠI ĐÂ - ID: 1333064
 IP & Posted by:  113.172.33.38 on April 11, 2015 at 1:23am
 Updated by:  May 13, 2016 at 7:56pm
 Gender:  Male
 Age:  30
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  New Milford
 State/Province:  Connecticut
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nhân sự
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Một sưj ổn định lâu dài vè mọi mặt Translate to English
 Free Time:  Cafe, chơi game..... Translate to English
 I Am:  Một người bình thường như bao người bình thường khác, một chút vui tính, một chút khó hiểu, một chút và một chút Translate to English
 Looking For:  Một người bạn, một người yêu, một sự an lành Translate to English

Back | Send Email to EM Ở NƠI ĐÂ (ID: 1333064)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.