Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1326328 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phoenixkim - ID: 1326328
 IP & Posted by:  115.73.18.38 on February 13, 2015 at 5:34am
 Updated by:  February 13, 2015 at 6:10pm
 Gender:  Female
 Age:  57
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  hồ chí minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  nhân viên văn phòn
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm một người tốt để cùng quan tâm và chia sẻ cuộc sống còn lại của đời người. Translate to English
 Free Time:  Vẽ, đọc sách, xem báo..phoenixkimpham a moc gmail cham com Translate to English
 I Am:  Năng động, nhiệt tình, yêu đời, tốt bụng. Translate to English
 Looking For:  Có cuộc sống ổn định, tốt bụng, biết quan tâm và chăm sóc một nửa của mình. Translate to English

Back | Send Email to phoenixkim (ID: 1326328)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.