Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1324539 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

AlisonNguyen - ID: 1324539
 IP & Posted by:  115.73.224.12 on January 28, 2015 at 8:17pm
 Updated by:  October 22, 2017 at 10:30pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  SaiGon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Quản lí
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Đời người có những việc không thể làm lại từ đầu. Bạn gặp ai trước tiên thì chính là người đó, không thể thay đổi được... Đời người muốn làm vài chuyện phải từ bỏ vài thứ... Nhân vô thập toàn... Translate to English
 Free Time:  Yoga Translate to English
 I Am:  Tôi tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Một người đàn ông có trái tim nhân hậu, cởi mở và trung thực. Nếu bạn quan tâm hãy liên lạc: 096 5078507 Translate to English
 Looking For:  Không có ai sinh ra là hợp nhau. Chẳng qua là vì yêu nhau mà họ học: Một chút nhường nhịn Một chút chịu đựng Một chút nhẫn nại Có một chút hi sinh vì nhau nên tình yêu họ bền vững, thế thôi!!! Translate to English

Back | Send Email to AlisonNguyen (ID: 1324539)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.