Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1323597 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tram - ID: 1323597
 IP & Posted by:  115.73.37.125 on January 22, 2015 at 3:41am
 Updated by:  December 6, 2017 at 9:12pm
 Gender:  Female
 Age:  28
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà Lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  NV
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Đâu đó trên quả đất vẫn còn một người chỉ dành riêng cho mình thôi Translate to English
 Free Time:  Đi dạo, chạy bộ, nghe nhạc và 8 bạn bè Translate to English
 I Am:  Bình thường, biết yêu, biết hờn, biết giận và biết tìm một người thực sự chỉ dành riêng cho mình Translate to English
 Looking For:  Một chút Vui vẻ thành thực, biết quan tâm Translate to English

Back | Send Email to Tram (ID: 1323597)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.