Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1323177 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Em Tim Ong Xa - ID: 1323177
 IP & Posted by:  123.21.136.16 on January 19, 2015 at 7:21am
 Updated by:  March 30, 2018 at 1:36am
 Gender:  Female
 Age:  38
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Zip:  0997375363
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nhân viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Mong gia đình, người thân, bạn bè, mọi người luôn bình an và hạnh phúc Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, xem phim, đi bộ, dọn nhà... Translate to English
 I Am:  Chân thành, thật lòng! Translate to English
 Looking For:  Một nguời: biết chung biết thủy, sống có tình có nghĩa, có tâm một chút, không giả dối, vui tính; muốn lập gia đình, không phủ phàng vô tình vô nghĩa nha Anh. Tuổi 40 - 50 tuổi. Cảm ơn Anh! E-mail address: Thule0304@yahoo.com + Skype: thule0304. Translate to English

Back | Send Email to Em Tim Ong Xa (ID: 1323177)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.