Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1319693 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Cần Lắm...! - ID: 1319693
 IP & Posted by:  113.180.78.45 on December 28, 2014 at 3:57am
 Updated by:  January 30, 2018 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  24
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Slim
 From City:  Tay ninh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Make up Artist
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Công việc....! Translate to English
 Free Time:  Ngủ! Translate to English
 I Am:  Đã li hôn 3 năm...!Có 1 bé trai 3 tuổi. Hòa đồng vui vẻ. Rất hay cười. Translate to English
 Looking For:  nghiêm túc, tình cảm. Có Tâm. Độc thân, hoặc đã li hôn. Translate to English

Back | Send Email to Cần Lắm...! (ID: 1319693)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.