Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1314703 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thiên Tuấn - ID: 1314703
 IP & Posted by:  42.118.195.119 on November 19, 2014 at 11:47pm
 Updated by:  November 20, 2014 at 7:16pm
 Gender:  Gay
 Age:  21
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Will tell you later
 Education:  Some college
 Occupation:  Sinh viên
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Cùng người mà mình yêu thương làm tất cả mọi thứ ! Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc , luướt web , đi chơi cùng bạn bè Translate to English
 I Am:  Vui vẻ , thoải mái , hoà đồng . Translate to English
 Looking For:  Tình cảm không mấy được lưa chọn , vì lúc nào cũng là chữ duyên . Translate to English

Back | Send Email to Thiên Tuấn (ID: 1314703)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.