Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1310059 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

badboy - ID: 1310059
 IP & Posted by:  113.189.75.55 on October 20, 2014 at 5:24am
 Updated by:  May 10, 2020 at 4:13pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  nha trang
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên VP
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  sống vui vẻ với cuộc đời Translate to English
 Free Time:  xem phim, thể thao, nghe nhạc.... Translate to English
 I Am:  tôi là một người menly, khỏe mạnh, sạch sẽ, có học thức, lịch su,tôn trọng tình bạn. Translate to English
 Looking For:   tìm bạn chia se buồn vui và tôn trọng nhau Translate to English

Back | Send Email to badboy (ID: 1310059)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.