Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1309271 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Sweetest102 - ID: 1309271
 IP & Posted by:  14.162.155.44 on October 15, 2014 at 12:42am
 Updated by:  April 24, 2018 at 10:18pm
 Gender:  Female
 Age:  47
 Height:  5 Feet 0 Inches (152 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ha Noi
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  yêu và được yêu Translate to English
 Free Time:  mang niền vui đến cho bản thân và mọi người xung quanh Translate to English
 I Am:  Sweetest mot khong hai acong yahoo cham com cham vn là tên ở meo. Hình thức ưa nhìn, Nói chuyện có duyên, thích du lịch, sự ngọt ngào và lãng mạn. Translate to English
 Looking For:  Hiểu giá trị của HP Translate to English

Back | Send Email to Sweetest102 (ID: 1309271)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.