Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1309016 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ruby - ID: 1309016
 IP & Posted by:  123.23.89.225 on October 13, 2014 at 3:42am
 Updated by:  September 14, 2017 at 12:55am
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long xuyen
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sales
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Dành cho hai con gái...bên con,,,nấu ăn cho con...vậy là hạnh phúc rồi..!! Translate to English
 I Am:  thật lòng nghiêm túc để tìm người chia sẻ Translate to English
 Looking For:  Biết quan tâm đến gia đình,,,không quan trọng tuổi tác...nói chuyện thích hợp là được..thật lòng nghiêm túc,,,! Translate to English

Back | Send Email to Ruby (ID: 1309016)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.