Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1306769 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

le thi loan - ID: 1306769
 IP & Posted by:  222.253.202.184 on September 28, 2014 at 9:49pm
 Updated by:  October 5, 2017 at 1:22am
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Phước
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  ke toan
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  kiếm được người chân tình.chung thủy ,thật lòng ,để đi hết đọan đường còn lai Translate to English
 Free Time:  xem ti vi,tụng kinh và di cafe với bạn bè Translate to English
 I Am:  mình là phụ nữ đảm đang,rất yêu gia đình,và thẳng thắng Translate to English
 Looking For:  chung thủy,có tấm lòng tốt,chân thật,ko xài chân giả Translate to English

Back | Send Email to le thi loan (ID: 1306769)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.