Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1301594 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

MÁIẤM GĐ - ID: 1301594
 IP & Posted by:  14.161.18.158 on August 28, 2014 at 9:39pm
 Updated by:  September 19, 2017 at 6:09am
 Gender:  Female
 Age:  41
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  U
 State/Province:  Victoria
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nails
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   Tìm một nữa để yêu thương va sống hạnh phúc ở quang đời con lại. Translate to English
 Free Time:   Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. dt:(084) 0126 488 0377 Translate to English
 I Am:   Thẳng tính, trung thực, sâu sắc,yêu mái ấm gia đình, lãng mạn trong tình yêu và nghiêm túc trong moi việc .dt: không một hai sau 488 không ba 77 . Translate to English
 Looking For:  Mot người đàn ông đứng đắn, có ý dinh lập gia đình,là người miền nam . Translate to English

Back | Send Email to MÁIẤM GĐ (ID: 1301594)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.