Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1299423 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Vũ Quang - ID: 1299423
 IP & Posted by:  222.254.181.113 on August 15, 2014 at 7:06pm
 Updated by:  August 15, 2014 at 8:18pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  160 lbs (73 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Sống hữu ích, có ý nghĩa và thanh thản Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, chơi tennis hoặc đọc sách Translate to English
 I Am:  Quyết đoán, mạnh mẽ, yêu sự chân thật và giản dị. Translate to English
 Looking For:  Bắt đầu bằng một tình bạn thật sự. Tôn trọng và quí mến nhau. Nếu có duyên tình yêu sẽ đến một cách tự nhiên nồng nàn. Em có nghĩ như anh không ? Translate to English

Back | Send Email to Vũ Quang (ID: 1299423)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.