Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1298771 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com


Direct Contact to browneyes0814
browneyes0814 - ID: 1298771
 IP & Posted by:  113.187.17.234 on August 11, 2014 at 6:18am
 Updated by:  November 10, 2015 at 1:23am
 Gender:  Female
 Age:  35
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  BA/BS (4 years college)
 Occupation:  Officer
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Peace of mind Translate to English
 I Am:  "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng" Nếu ai cũng giống tôi đều tin vào duyên phận Trời định chắc hẳn cũng tin vào tình cảm có thể xây dựng được qua trang web kết bạn này. Translate to English
 Looking For:  Hãy bắt đầu bằng một tình bạn chân thành không phân biệt tuổi tác, vị trí địa lý, địa vị, hoàn cảnh xã hội. Thanks for interested in my profile! Translate to English

Back | Send Email to browneyes0814 (ID: 1298771)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.