Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1297311 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

CAFE ĐỢI 1 NG - ID: 1297311
 IP & Posted by:  113.173.204.140 on August 2, 2014 at 7:12am
 Updated by:  May 13, 2018 at 7:39pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  140 lbs (64 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Ho chi minh
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  nhan vien
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Divorced
 My goal:  find man that like to travel, theatre, who share happy or sad life together who is gentlemanly,thoughtfully,not affected way of life.if you had married pls do not disturb me.Thanks Sống vui khoẻ, tìm được người đồng cảm để yêu thương và chia sẻ cuộc đời với nhau. "nguyện tìm được chân tình để trọn kiếp bên nhau" Translate to English
 Free Time:  Dramatic theater,travel (love beach) and go out with my son. Translate to English
 I Am:  I am honest, dynamic, faithful, forgiving. Hate the sham but like a person sentiment love. Tôi đơn giản dễ tính ngay thẳng, bề ngoài không quan trọng, chủ yếu người có trái tim và nhân cach song tot. Translate to English
 Looking For:  a person have the same hobby and character!!seriously in love and truly single. Đàn ông thẳng, vui tính và tot bụng. Contact e-mail:thuyngoclenguyen*gmail.com và kèm theo tấm hình thật không mang tính chất minh hoạ nhé anh. Tks HAY VIBER +84121TÁM TÁM 65 BA BA SÁU Translate to English

Back | Send Email to CAFE ĐỢI 1 NG (ID: 1297311)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.