Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1293219 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ocean - ID: 1293219
 IP & Posted by:  27.2.110.27 on July 11, 2014 at 11:15am
 Updated by:  February 23, 2015 at 3:08am
 Gender:  Female
 Age:  51
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  145 lbs (66 kg)
 Body Type:  Ample
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm ai cùng có tên trong sách ... đỏ hoặc đã mọc ….. rêu xanh rờn! Translate to English
 Free Time:  Tìm người biết yêu vẻ đẹp nhân cách! Translate to English
 I Am:  Người khi đứng trước biển sẽ cảm thấy mình nhỏ bé nhưng luôn nghĩ "Biển không có sóng biển sẽ không đẹp", hihi! Translate to English
 Looking For:  Người dám để tui không biến mất do sắp bị ... tuyệt chủng! Hic ... hic! (Xin lỗi nhé, hình bên không phải hình tui!) Translate to English

Back | Send Email to Ocean (ID: 1293219)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.