Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1291511 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Hanh Huynh - ID: 1291511
 IP & Posted by:  42.117.175.15 on July 1, 2014 at 6:47am
 Updated by:  August 15, 2017 at 2:51am
 Gender:  Female
 Age:  27
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đồng Tháp
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  kê toán
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  có 1 công việc tốt và được sống bên những người yêu thương.. Translate to English
 Free Time:  nghe nhạc, xem phim... Translate to English
 I Am:  vui vẻ, hòa đồng.. Translate to English
 Looking For:  mong tìm được người hợp với mình, làm quen được nhiều người bạn mới, thêm bạn thêm vui.lien lạc qua hanhhuynh2087@yahoo.com.vn..cám ơn vì đã ghé thăm.. Translate to English

Back | Send Email to Hanh Huynh (ID: 1291511)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.