Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1290161 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Fate!!! - ID: 1290161
 IP & Posted by:  113.185.6.14 on June 22, 2014 at 8:15pm
 Updated by:  February 13, 2018 at 7:24pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  TPHCM
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Model
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu. Trường học có bút xoá nhưng cuộc đời thì không! Viber 0903 3787 hai hai. Translate to English
 Free Time:  Reading book. Music. Gym. Translate to English
 I Am:  Hurting someone can be as easy as throwing a stone in the sea. But do you have any idea How Deep That Stone Can Go??? Làm tổn thương một ai đó thật dễ dàng như ném một viên đá xuống biển. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng rồi viên đá ấy sẽ đi sâu đến nhường nào??? Translate to English
 Looking For:  I believe in FATE! Translate to English

Back | Send Email to Fate!!! (ID: 1290161)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.