Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1287482 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Miêu - ID: 1287482
 IP & Posted by:  113.172.86.138 on June 7, 2014 at 12:41am
 Updated by:  June 8, 2014 at 5:05am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  95 lbs (43 kb)
 Body Type:  Average
 From City:  SG
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  sẽ nói sau
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ nói sau Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem TV, chăm sóc cây cảnh Translate to English
 I Am:  Có khi nào trên đường đời tấp nập. Ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất. Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu... Translate to English
 Looking For:  Đi tìm : Một chữ tình để duy trì thế giới. Một chữ tài để tô điểm càn khôn Translate to English

Back | Send Email to Linh Miêu (ID: 1287482)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.