Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1285398 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thanhngoc5 - ID: 1285398
 IP & Posted by:  42.119.12.154 on May 26, 2014 at 2:58am
 Updated by:  June 10, 2014 at 7:04am
 Gender:  Female
 Age:  31
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Long An
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Có một gia đình hạnh phúc. Tự mình vươn lên. Translate to English
 Free Time:  Đọc sách, xem phim Translate to English
 I Am:  Một cô nàng nhí nhảnh, vui tính, yêu đời và yêu gia đình. Translate to English
 Looking For:  Một ngưòi lớn tuổi hơn em, chính chắn hơn em, yêu em, biết lắng nghe em nói ( em nói nhiều lắm)cùng em đi con đường còn lại của cuộc đời. Anh nào đang và đã tham gia quân đội càng tốt. Em yêu những anh lính Translate to English

Back | Send Email to Thanhngoc5 (ID: 1285398)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.