Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1285387 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

phucuong - ID: 1285387
 IP & Posted by:  115.78.236.247 on May 26, 2014 at 1:06am
 Updated by:  April 9, 2015 at 7:59pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Manager
 Smoker:  Will tell you later
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sống thật tốt Translate to English
 Free Time:  Xem phim, gặp gỡ bạn bè. Translate to English
 I Am:  Ba mươi ngỡ vẫn chưa già Bốn mươi ngoảnh lại đã là lão ông. Người Quảng Ngãi, miền trung, vào lập nghiệp tại Sài Gòn cũng đã lâu. Hơi gầy, hơi nóng nảy, nhưng được nhiều người khen tốt bụng. Mong tìm được người cùng chia sẻ cuộc đời. Translate to English
 Looking For:  Que sera sera Translate to English

Back | Send Email to phucuong (ID: 1285387)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.