Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1283719 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Khai Minh - ID: 1283719
 IP & Posted by:  125.234.72.72 on May 16, 2014 at 9:53am
 Updated by:  January 8, 2018 at 6:56am
 Gender:  Gay
 Age:  25
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  125 lbs (57 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sg q7 ben tre
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  MA/MS/MBA
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm bạn xa hơn nửa là tìm người yêu. Mà sao tim hoài hok thấy. Hy vọng tim dc hạnh phúc thực sự. Tim được bạn đồng hành. Để chứng minh thế giới này có tình yêu thật sự Translate to English
 Free Time:  Xem hài, thích đi biển ngắm biển dạo biển Translate to English
 I Am:  Đơn giản bình thường và thăng thắn nghĩ gi nói đó . Rất tôn trọng tình cảm. Translate to English
 Looking For:  Lich sự vui vẻ hoà đồng >27t va chưa có người iu. Đoc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. chúc mọi người có nhìu niềm vui trong cuộc sống. O9 0 26.77 99 0 Translate to English

Back | Send Email to Khai Minh (ID: 1283719)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.