Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1280156 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

FB huy LE - ID: 1280156
 IP & Posted by:  115.73.140.205 on April 25, 2014 at 10:14pm
 Updated by:  June 22, 2014 at 8:02pm
 Gender:  Male
 Age:  29
 Height:  5 Feet 4 Inches (163 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  QUAN LY
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  tìm bạn để có thể yêu nếu hợp sẽ tiến đến hôn nhân Translate to English
 Free Time:  xem phim, đọc truyện, online Translate to English
 I Am:  làm việc nghiêm túc, ăn chơi vui vẻ hòa đồng Translate to English
 Looking For:  tìm người có thể trở thành người thân- vợ iu dấu của mình. Translate to English

Back | Send Email to FB huy LE (ID: 1280156)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.