Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1276967 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

mải đi tìm - ID: 1276967
 IP & Posted by:  113.173.75.141 on April 7, 2014 at 7:40am
 Updated by:  November 19, 2015 at 9:44pm
 Gender:  Male
 Age:  42
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SÀI GÒN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  CỐ GẮNG THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC Translate to English
 Free Time:  CHƠI THỂ THAO Translate to English
 I Am:  YAHOO: VANDUNG67 SỐ ĐT , KO .CHÍN. KO .MỘT .BỐN. BỐN. 330 Translate to English
 Looking For:  TÌM BẠN NỮ .CÁM ƠN CÁC BẠN ĐẢ GHÉ THĂM Translate to English

Back | Send Email to mải đi tìm (ID: 1276967)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.