Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1272757 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

TRÍ TÂN - ID: 1272757
 IP & Posted by:  113.173.75.140 on March 14, 2014 at 8:09am
 Updated by:  March 14, 2014 at 8:38pm
 Gender:  Male
 Age:  38
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  SÀI GÒN
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  CỐ GẮNG THÀNH CÔNG TRONG CÔNG VIỆC Translate to English
 Free Time:   CHƠI THỂ THAO Translate to English
 I Am:  KHÔNG ,CHÍN ,BA ,TÁM ,NĂM ,NĂM SÁU, SÁU ,KHÔNG ,TÁM ,,YAHOO: VANDUNG67 Translate to English
 Looking For:  CÁM ƠN CÁC BẠN ĐẢ GHÉ THĂM Translate to English

Back | Send Email to TRÍ TÂN (ID: 1272757)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.