Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1252896 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Tran Dang - ID: 1252896
 IP & Posted by:  113.182.87.128 on November 22, 2013 at 5:35am
 Updated by:  May 4, 2019 at 5:12pm
 Gender:  Gay
 Age:  45
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  BienHoa
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Spiritual
 Education:  Some college
 Smoker:  Light smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Married
 My goal:  Ở đây chẳng có chỗ CHAT nên mục tiêu toàn bị trượt, chán nhể !!! gửi meo xem thử nhé: tigerfuny a còng dahu chấm kom Translate to English
 Free Time:  có ai chát chít thì chát Translate to English
 I Am:  ai chát thì mới nói được chớ, mà có ai hỏi thì mình mới giả nhời được chớ, chưa đánh đã khai ! dại gì phải làm thế nhể ! Translate to English
 Looking For:  đang d0o85i ai đó ở đâu đó Translate to English

Back | Send Email to Tran Dang (ID: 1252896)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.