Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1252274 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Les_ saigon - ID: 1252274
 IP & Posted by:  113.161.81.15 on November 19, 2013 at 1:41am
 Updated by:  September 5, 2019 at 8:00pm
 Gender:  Lesbian
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Van phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống tốt đẹp hơn. Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn,nghe nhạc, đọc sách, du lịch. Translate to English
 I Am:  Dễ tính, vui vẻ. Translate to English
 Looking For:  Lịch sự, hiểu biết, quan tâm, cùng nhau chia sẽ vui buồn trong cuộc sống.Cám ơn da xem profile. Translate to English

Back | Send Email to Les_ saigon (ID: 1252274)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.