Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1225407 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

PaulNguyen - ID: 1225407
 IP & Posted by:  113.172.225.164 on July 4, 2013 at 4:26pm
 Updated by:  April 15, 2017 at 2:57am
 Gender:  Male
 Age:  44
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  155 lbs (71 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  K.Sư
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Học tập, phát triển bản thân, làm việc trong môi trường chuyên nghiệp; Kinh doanh năng động Translate to English
 Free Time:  Thể thao, đọc sách, gặp gỡ bạn bè, du lịch, giao lưu Translate to English
 I Am:  Thẳng thắn, cởi mở, hòa đồng Translate to English
 Looking For:  Phụ nữ lớn tuổi để giao lưu, kết bạn, học hỏi; cùng phát triển Translate to English

Back | Send Email to PaulNguyen (ID: 1225407)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.